Pace Development

คอนโดห้องใหญ่ สาทร

เลือกคอนโดห้องใหญ่ เสมือนมีบ้านบนสาทร ทำเลสาทรถือเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพ พื้นที่เมืองที่ถูกจับจองไปด้วยอาคารสูง ส่วนใหญ่เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่  คอนโดมิเนี่ยมระดับไฮคลาสสไตล์คนเมือง  รวมถึงโรงเรียน โรงพยาบาลหลายแห่งที่เป็นที่รู้จัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นที่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังมีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกทั้ง BTS และ MRT ในอนาคตจะเกิดเป็นโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทา วิ่งผ่านย่านสาทรอีกด้วย ประกอบกับพื้นที่ย่านมีราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาที่ดินริมถนนสาทรตามราคาประเมินที่ดินปี 2559 – 2562...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here