Railway

รวมทาวน์โฮม 3-5 ลบ. ทำเลใกล้สถานีกลางบางซื่อ!!

สถานีกลางบางซื่อ นับว่าเป็นโปรเจคระดับประเทศที่พูดถึงกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ซึ่งไม่นานมานี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารสถานีกลางบางซื่อที่หลายๆ คนน่าจะได้เห็นภาพกันมาบ้างแล้ว รวมทั้งการรับส่งมอบตัวขบวนรถไฟสายสีแดงเป็นต้น ซึ่งน่าจะทำให้หลายๆ คนที่เฝ้ารอวันเปิดสถานีตื่นเต้นไปตามๆ กัน ถ้าพูดถึงที่อยู่อาศัยในทำเลนี้เชื่อว่าภาพที่ทุกคนจะนึกออกคงจะเป็นคอนโดมิเนียมสูงที่อยู่รายล้อมโดยรอบ เพราะว่าที่ดินแถบนี้มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ เลยทำให้หาโครงการแนวราบแทบจะไม่มี แต่จะบอกว่าไม่มีเลยคงไม่ถูกต้อง เพราะจากการสำรวจเราพบว่ามีโครงการแนวราบโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ใกล้กับ สถานีกลางบางซื่อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยจะเป็นโครงการทาวน์โฮมซะส่วนใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 97...Read More

รถไฟฟ้ารางเบานครราชสีมา

รถไฟฟ้ารางเบานครราชสีมา โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา มีแนวคิดจากการที่ จ.นครราชสีมาได้เป็นมหานครแห่งภาคอีสานและเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งทำให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่น เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะเมืองต้นแบบอัจฉริยะ ดังนั้นโครงการนี้จึงช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เพื่อเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ไม่เกินเดือน พ.ค....Read More

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ เทรนด์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดกำลังมาแรง โดยภาครัฐมีการผลักดันโครงการอยู่ตลอด เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภาคอื่นๆ โดยเจาะจงจังหวัดที่มีศักยภาพและมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเมืองรองจากกรุงเทพฯ ปัจจบุันการพัฒนาต่างๆ มีความคล่องตัว และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวอย่างของเมืองที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ที่โดดเด่นได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น เป็นต้น โดยจะเป็นการวางผังแม่บทการพัฒนาเพื่อวางแผนเตรียมการในลำดับถัดไป จ.อุดรธานีเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเติบโตของเมือง และเศรษฐกิจที่สูงมากๆ จนทำให้ต้องมีการวางแผนระบบขนส่งภายในเมืองในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ...Read More

ถอดบทเรียน รถราง ระบบขนส่งมวลชนในอดีต

ถอดบทเรียน รถราง ระบบขนส่งมวลชนในอดีต หากกล่าวถึงระบบการสัญจรในอดีต ประเทศไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระบบการสัญจรแบบราง อย่างที่หลายคนทราบกันแล้วว่า ประเทศไทยเราเคยมีการให้บริการรถรางในอดีต โดยถือเป็นประเทศแรกในทวีปเอเซียที่ใช้ระบบรถราง และถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้กำลังไฟฟ้าในการเดินรถอีกด้วย โดยในวันนี้ทาง REALIST ได้รวบรวมข้อมูลของระบบรถราง (Tramway) ในอดีตว่าเคยรุ่งเรืองและเป็นที่นิยมอย่างไรบ้าง เกริ่นโดยคร่าวคือมีการให้บริการยาวนานถึง 80 ปี เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2431 จนถึง พ.ศ.2511...Read More

รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่

 รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการเพื่อบรรเทาปัญกาการจราจรหนาแน่นในจ.เชียงใหม่ เนื่องจากการเดินทางโดยใช้รถยนต์เป็นหลักของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งมวลชนให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ จากตอนแรกโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.เชียงใหม่นั้น มีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 2 โครงข่ายทางเลือก นั่นคือ โครงข่าย A เป็นระบบรฟฟ.ใต้ดินและบนดินมีทางวิ่งเฉพาะ และโครงข่าย B เป็นระบบรฟฟ.บนดินระดับผิวถนน สามารถใช้ช่องจราจรร่วมกับรถอื่นๆได้ เมื่อ 21 ก.พ. 61...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here