C.P. TOWER

NEW MODERN LIFESTYLE WORKPLACE

 
อาคาร C.P. Tower เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่หนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บน ถ.พัฒนาการคูขวาง สร้างโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวอาคารสูง 6 ชั้น รูปลักษณ์อาคารเป็นแนวอาคารสำนักงานสมัยใหม่ (Modern) ด้วยผนังกระจกที่ทำให้เห็นทัศนียภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพราะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักของตัวเมือง สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกรุงเทพฯ และเมืองนครฯได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ รองรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบและอาศัยอยู่ในตัวจังหวัดให้ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีได้มาตรฐาน พร้อมการเดินทางที่สะดวกสบาย
 

FACT

cp tower
GENERAL INFORMATION Project : C.P. Tower Developer : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) Area : 9,890 ตร.ม. Location : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช Total Floors : 6 ชั้น Construction Progress : Finished
RENTABLE AREA ชั้นที่ 1 : 544 ตร.ม. แบ่งเป็น 2 ยูนิต ขนาด 195 และ 349 ตร.ม. ชั้นที่ 2-4 :  1,200 ตร.ม. แบ่งเป็น 8 ยูนิต 107-195 ตร.ม. ชั้นที่ 5-6 : 1,332 ตร.ม. แบ่งเป็น 4 ยูนิต 313-380 ตร.ม. รวมพื้นที่เช่าทั้งหมด : 6,810 ตร.ม.
FACILITIES – CCTV – พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม. – Fire alarm system – ระบบปรับอากาศ – Parking – Lift 3 ตัว – ห้องน้ำแยกชาย-หญิงทุกชั้น
PRICE สัญญาเช่า : ขั้นต่ำ 3 ปี ราคาเช่า : เริ่มต้น 330 บ./ตร.ม. ค่ามัดจำ : ล่วงหน้า 1 เดือน  เงินประกันสัญญา :  3 เดือน ค่าน้ำ/ค่าไฟ : ค่าน้ำ 35 บ./หน่วย , ค่าไฟ 6บ./หน่วย *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.

PRODUCT HIGHLIGHT

Transportation การเดินทางมายังโครงการสามารถมาได้หลายเส้นทางการคมนาคม เนื่องจากโครงการอยู่ติดถนนเส้นหลักของเมือง – Taxi และ การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว – คิวรถสองแถวรับส่งภายในเมือง และระหว่างอำเภอ – สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช – สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช Location ทำเลโดยรอบโครงการรายล้อมไปด้วยแหล่งจับจ่ายใช้สอยและพักผ่อน ครบครันและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตภายในเมือง – ติดห้างเทสโก้โลตัส , เซ็นทรัลพลาซ่า , โรบินสัน – ใกล้ตลาดลีวัฒนา และตลาดนัด – ใกล้โรงพยาบาลนครพัฒน์ – ตรงข้ามโรงแรมทวินโลตัส , โรงแรมสิริธานี , (ในอนาคต ซี.พี.แลนด์ จะเปิดโรงแรมใกล้กับโครงการคือโรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ นครศรีธรรมราช) – ติดคอนโดกัลปพฤกษ์ แกรนด์ นครศรีธรรมราช 
Design and Security โครงการมีการออกแบบให้รูปลักษณ์มีความทันสมัยด้วยการใช้กระจกตัดแสง ทำให้เห็นวิวภายนอกได้ชัดเจน และยังลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และติดกล้อง CCTV รวมถึงมีรปภ.ตลอด 24 ชม.
.
cp tower นครศรีธรรมราช
โครงการ C.P. Tower เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นผนังกระจกสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้กว้างขวาง มีการจัดการด้านพลังงานอาคารที่มีคุณภาพและการจัดการด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทำให้ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวจากส่วนกลาง ทั้งในกรุงเทพและภายในตัวเมืองนครฯ ซึ่งปัจจุบันอาคารมีพื้นที่เช่าพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้วบางส่วน พื้นที่เช่าโครงการมีหลากหลายขนาด แต่ละขนาดสามารถจัดแบ่งสัดส่วน กั้นผนังหรือต่อเติมได้ตามความต้องการ และสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น
  .

LOCATION

cp tower
โครงการ C.P. Tower ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนเส้นหลักของเมืองนครศรีฯ คือ ถ.พัฒนาการคูขวาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนและสถานที่สำคัญส่วนอื่นของตัวเมืองนคร อาทิเช่นทิศเหนือจะเป็นเส้นทางเดินทางไปยังสนามบินนครศรีฯ ส่วนทางทิศใต้จะเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 403 ส่วน สถานที่โดยรอบโครงการก็มีครบครัน ทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา ตลาด รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซึ่งแต่ละจุดก็ไม่ห่างจากโครงการมากนัก จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ในทิศเหนือของโครงการใกล้ถ.ราชดำเนินยังเป็นที่ตั้งของ สถานีขนส่ง ซึ่งใช้เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด สถานีรถไฟ และคิวรถสองแถวที่ใช้เดินทางภายในตัวเมืองนครศรีฯ และยังรับส่งระหว่างอำเภออีกด้วย
.

ข้อมูลประชากร จ.นครศรีธรรมราช

cp tower นครศรีธรรมราช cp tower นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตร อาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำนา ทำไร่ การปลูกผลไม้(สวนสมรม) ทำสวนมะพร้าว การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการเลี้ยงสัตว์ จากการสำรวจพบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 105,598 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้ และอันดับที่ 34 ของประเทศ
Info : th.wikipedia.org (ปี 2559)

ข้อมูลนักศึกษาจบใหม่ในนครศรีธรรมราช และจังหวัดข้างเคียงในภาคใต้

cp tower นครศรีธรรมราช
cp tower นครศรีธรรมราช
ตารางและกราฟแสดงจำนวนนักศึกษาจบใหม่ปี 2559 จำนวน 4 จังหวัดภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 7 แห่ง คือ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 
และม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นจังหวัดใกล้เคียงก็ยังมีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากมาย ทำให้มีความสะดวกในการมองหาแรงงานในระดับอุดมศึกษา ใน 1 ปีจะมีนักศึกษาจบใหม่ที่นับเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำถึง 22,000 คน (ตัวเลขจากปี 2559)
.

ระบบ Infrastructure ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

cp tower นครศรีธรรมราช (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

 
ในอนาคต จ.นครศรีธรรมราช จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีรถไฟทางคู่ตัดผ่าน  (เดิมเป็นทางเดี่ยว) ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญ และทำให้การเดินทางของผู้คนต่างอำเภอ , จังหวัด สามารถทำได้โดยง่ายยิ่งขึ้น โดยสายที่ตัดผ่านจะเป็นสาย รถไฟรางคู่สุราษฎร์ฯ-หาดใหญ่ ซึ่งตัดผ่าน 119 กม. การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท 6 กลุ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งมีระยะทางประมาณ 321 กม. ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ มีระยะทาง 67 กม. ผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ 11 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 13 แห่ง จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 119 กม. ผ่านพื้นที่ 7 อำเภอ 30 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 23 แห่ง จ.พัทลุง มีระยะทาง 77 กม. ผ่านพื้นที่ 6 อำเภอ 23 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 18 แห่ง และ จ.สงขลา มีระยะทาง 60 กม. ผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ 16 ตำบล จำนวนสถานี/ป้ายหยุดรถไฟ 6 แห่ง Info : thairath.co.th/
อ่านรายละเอียดระบบ Infrastructure เพิ่มเติม คลิก
.

Transportation 

สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช cp tower นครศรีธรรมราช
คิวรถสองแถว cp tower นครศรีธรรมราช
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช cp tower นครศรีธรรมราช

Department Store

เทสโก้ โลตัส cp tower นครศรีธรรมราช
เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช cp tower นครศรีธรรมราช
โรบินสันนครศรีธรรมราช cp tower นครศรีธรรมราช

Landmark

วัดพระมหาธาตุ cp tower นครศรีธรรมราช
ศาลากลาง cp tower นครศรีธรรมราช
ศาลหลักเมือง cp tower นครศรีธรรมราช
.

นครศรีธรรมราชกับการท่องเที่ยว

Image :  thai.tourismthailand
การยกระดับ นครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว นักวิชาชีพ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและพลเมือง ได้มีการร่วมสนทนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยสำนักผังเมืองส่วนกลางมีงบประมาณ 80 ลบ.ในการพัฒนา ซึ่งมองว่าหากพ่วงเรื่องของการท่องเที่ยวจะทำให้ผ่านการพิจารณาง่ายขึ้น โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบถนนราชดำเนินและวัดมหาธาตุฯ เป็นหลัก ตั้งแต่เรื่องการพัฒนา ทางเท้า ต้นไม้ริมถนน ผิวจราจร ถนนทางแยกต่างๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ และถนนคนเดินโดยรอบ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และนอกประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากชุมชนและพลเมืองโดยรอบพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องของการลดความหนาแน่นของการจราจรหน้าวัดมหาธาตุฯ ต้องมีการจัดระบบเรื่องของที่จอดรถ ระบบจราจรนำเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เช่น อาจมีสามล้อนำเที่ยวขนาดเล็ก แทนการนำรถส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่โบราณสถาน ควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักในการอนุรักษ์ ทำควบคู่กับการพัฒนาเมืองเก่า แต่ต้องยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปพร้อมกับการส่งเสริมทางเศรษฐกิจในจังหวัด เป็นสิ่งที่เร่งด่วน เพื่อแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว
.

ACCESSIBILITY

เนื่องจากโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใจกลางของตัวเมือง การเดินทางมายังโครงการจึงสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย และมาได้หลายเส้นทาง ทั้งในตัวเมืองเองที่ถนนสายย่อยล้วนเชื่อมต่อเข้าหากับถนนเส้นหลักอย่าง ถ.พัฒนาการคูขวาง ซึ่งตัดขนานกับถ.ราชดำเนิน ทำให้รถโดยสารสาธารณะอย่างสองแถว หรือแท็กซี่ก็ล้วนเดินทางมาถึงโครงการซึ่งตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
การเดินทางระหว่างอำเภอก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใต้เดินทางมาได้เช่นกัน ส่วนการเดินทางระหว่างจังหวัดนอกจากใช้ทางหลวงหมายเลข 403 แล้ว ยังสามารถใช้เส้น 4016 ได้เช่นกัน และถ้าเดินทางมาโดยเครื่องบิน จากสนามบินก็สามารถใช้ถ.พัฒนาการคูขวางเดินทางลงใต้มายังโครงการได้โดยตรง
1.มาจากทางหลวงหมายเลข 403
จุดที่ 1 – ทางหลวงหมายเลข 403 หากเดินทางจากจากอำเภออื่นหรือจังหวัดอื่นบนทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใต้สามารถขับมายังโครงการโดยจุดสังเกตุคือสามแยกซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นห้างโฮมโปร เมื่อเห็นป้ายให้เลี้ยวซ้ายตัดเข้าถ.พัฒนาการคูขวาง ให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ 1.3 กม. สังเกตทางซ้ายมือโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช จะอยู่ก่อนถึงห้าง Tesco Lotus 
2.มาจากทางหลวงหมายเลข 4016 (ทิศเหนือ ถ.กะโรม)
จุดที่ 2 – ทางหลวงหมายเลข 4016 (ถ.กะโรม) หากเดินทางมาโดยเส้น 4016 ให้ขับตรงมาจะเจอกับสี่แยกราชดำเนินให้ขับผ่านตรงมาเข้าเส้นถ.พะเนียด ขับตรงมาจะเจอแยกขับเข้าถนนเส้นหลักคือ ถ.พัฒนาการคูขวาง ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาประมาณ 4.3 กม. จุดสังเกตุคือห้าง Tesco Lotus โครงการจะอยู่ทางขวามือ
3.จากถนนสายย่อยภายในตัวเมือง
จุดที่ 3 – จากถ.ราชดำเนิน เนื่องจากภายในตัวเมืองนครศรีฯ มีถนนสายย่อยมากมาย รวมถึงตรอก-ซอย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถ.ราชดำเนินและถ.พัฒนาการคูขวางเข้าด้วยกัน ถ้าเริ่มเดินทางจาก land mark หลักคือวัดพระมหาธาตุ ให้ขับตรงมาลงใต้หรือขึ้นเหนือก็ได้ บนถนนราชดำเนินทางฝั่งตรงข้ามวัดจะมีถนนสายย่อยที่เชื่อมเข้าถนนหลัก อาทิ ถ.ประตูรักษ์ และ ถ.ศรีธามา สามารถขับเชื่อมเข้ามายังถ.พัฒนาการคูขวางได้ เมื่อตัดเข้าเส้นถนนหลักให้สังเกตห้าง Tesco Lotus โครงการจะอยู่ติดกับห้าง
.

SURROUNDING

ทิศเหนือ เทสโก้โลตัส
ทิศตะวันออก ถ.พัฒนาการคูขวาง , หมู่บ้าน , พื้นที่ดินเปล่า
ทิศตะวันตก โครงการคอนโดและโรงแรม ของ ซี.พี.แลนด์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทิศใต้ พื้นที่ดินเปล่า
ทำเลของโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช โดยรอบส่วนใหญ่ไม่มีอาคารที่สูงเกิน 6 ชั้น ทำให้ทัศนียภาพยังไม่ถูกบดบัง ยังคงมีที่ดินเปล่าข้างเคียงซึ่งอาจเกิดโครงการคล้ายกันในอนาคต
โดยบริเวณใกล้เคียงโครงการ C.P.Tower ยังมีการพัฒนาโครงการอสังหาอื่นๆในรูปแบบ โรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ และ คอนโดกัลปพฤกษ์ แกรนด์ ทำให้มีแนวโน้มว่าทำเลนี้จะกลายเป็น Landmark ใหม่ที่สำคัญในอนาคตเพื่อรองรับการอยู่อาศัย และการทำงานของคนในเมืองนครศรีฯ ซึ่งเมืองนี้กำลังมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
.

PANORAMIC VIEW

.

MASTER PLAN

cp tower นครศรีธรรมราช

FLOOR PLAN

อาคาร C.P. Tower นครศรีธรรมราช เป็นอาคารสำนักงาน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 9,890 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยหลักคือห้องว่างขนาดต่างๆสำหรับเช่า (พื้นที่เช่า 6,810 ตร.ม.) ส่วน Facilities อื่นๆคือ ที่จอดรถรวมกว่า 110 คัน ห้องน้ำและโถงลิฟท์ ซึ่งมีอยู่ในทุกๆชั้น
สัดส่วนพื้นที่ในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น ชั้นที่ 1 พื้นที่ให้เช่า 2 ยูนิต ขนาด 195 และ 349 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 4 ม. ชั้นที่ 2-4 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 8 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 107-195 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.7 ม. รวมพื้นที่เช่าต่อชั้น 1,200 ตร.ม. ชั้นที่ 5-6 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 4 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 313-380 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.7 ม. รวมพื้นที่เช่าต่อชั้น 1,332 ตร.ม.
.

SPHERE PHOTO

.

บรรยากาศหน้าโครงการ

SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)
โครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ตัวอาคารตั้งอยู่ติดถนนเส้นหลัก ทำให้สามารถสังเกตจากภายนอกโดยง่าย ตัวอาคารส่วนใหญ่เป็นกระจก ป้ายชื่ออาคาร C.P. Tower ติดอยู่ทางทิศเหนือด้านบนของอาคาร บริเวณติดกันเป็น site ก่อสร้างของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งกำลังก่อสร้าง คอนโด และโรงแรม เพื่อตอบสนองการพักอาศัยของผู้คนในย่านดังกล่าว
ทางเข้าโครงการสำหรับรถยนต์เป็นแบบสวนกันสองเลน แบ่งทางเข้าไปยังด้านซ้ายและขับวนได้รอบอาคาร โดยสามารถออกได้จากทางเดิมที่ขับเข้ามา และมีพื้นที่จอดรถสามารถจอดได้กว่า 110 คัน 
ด้านหน้าของอาคาร cp tower นครศรีธรรมราช ในชั้น 1 ของอาคาร C.P. Tower นครศรีธรรมราช จะมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 2 ยูนิต ซึ่งด้านหน้าโครงการปัจจุบันจะเป็น สำนักงานและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของบริษัท ซวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และด้านในอีกหนึ่งยูนิตจะเป็นสำนักงานตกแต่งภายใน บริษัท อินบล็อก จำกัด
ทางเดินเท้าด้านหน้าของอาคาร cp tower นครศรีธรรมราช ทางเข้าด้านหน้าอาคารเชื่อมกับฟุตบาทสามารถสัญจรเข้าออกโดยการเดินเท้าได้โดยสะดวก และไม่ต้องเดินปะปนกับทางสัญจรของรถยนต์ซึ่งมีทางเข้าอยู่ทางฝั่งขวามือ
บรรยากาศใต้อาคาร cp tower นครศรีธรรมราช พื้นที่ใต้อาคารส่วนใหญ่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ 
บรรยากาศทางเข้าอาคาร cp tower นครศรีธรรมราช ทางเข้าสู่ภายในตัวอาคารจะอยู่ทางด้านข้างฝั่งทิศเหนือ ใต้อาคารจะมีป้ายชื่อโครงการ C.P. Tower นครศรีธรรมราช ติดอยู่ พื้นที่ส่วนนี้ใช้ผนังกระจก และมีพื้นที่ทางลาดคู่กับบันได สำหรับอำนวยความสะดวกกับคนพิการรวมถึงการขนของอีกด้วย ทางซ้ายมือจะเป็นพื้นที่ของ รปภ. ประจำโครงการ ซึ่งจะรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
ที่จอดรถรอบโครงการ ที่จอดรถของโครงการจะกระจายอยู่โดยรอบอาคาร และใต้อาคาร สามารถจอดได้กว่า 110 คัน
งานระบบ และส่วน service ้องเครื่องและงานระบบต่างๆจะอยู่ใต้อาคาร และมีประตูสำหรับเข้าไป Maintenance พื้นที่ใต้อาคารยังรวมไปถึงเส้นทาง service และทางหนีไฟ ซึ่งเมื่อลงบันไดออกมาจะเจอกับทางออกซึ่งเป็นพื้นที่โล่งตามที่กฎหมายกำหนด
.

บรรยากาศภายในโครงการ

SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

SHOW UNIT

ตัวอย่าง Type ห้อง

Type 3A
Type 3B
Type 3C
Type 3D
Type 5A
Type 5B
สำหรับพื้นที่สำหรับเช่าแต่ละห้องในภาพรวมจะให้มาเป็นห้องเปล่า พื้นเป็นพื้นคอนกรีตเปลือย ผนังฉาบเรียบทาทีขาว ส่วนฝ้าเป็นโครงคร่าว ที-บาร์ โดยความสูงจากพื้นถึงฝ้าของชั้นที่ 1 จะอยู่ที่ 4 ม. ชั้นที่ 2-6 จะอยู่ที่ 2.7 ม. 
เนื่องจากพื้นที่โครงการที่ได้มาจะได้เป็นห้องเปล่า เราจึงสามารถมาแบ่งสัดส่วนและตกแต่งภายในพื้นที่เช่าของเราได้อย่างอิสระ เหมาะสมกับการใช้งาน อย่างเช่น แบ่งพื้นที่ด้วยผนังมวลเบาหรือยิปซั่มบอร์ด หรือจัด Furniture แบบลอยตัว โดยขนาดของห้องแต่ละห้องจะไม่เท่ากันในชั้นที่ 1 จะมีห้อง 2 ยูนิตขนาด 195 และ 349 ตร.ม. ชั้นที่ 2-4 จะมี 8 ยูนิต ขนาด 107-195 ตร.ม. และในชั้นที่ 5-6 จะแบ่งเป็น 4 ยูนิต ตั้งแต่ 313-380 ตร.ม. 
.

Facilities 

โถงลิฟท์ชั้น1
 
โถงลิฟท์ชั้น3
โถงทางเดินภายในโครงการ
ห้องน้ำชาย
ห้องน้ำหญิง
 

ตัวอย่าง office ภายในโครงการ

SPHERICAL PANORAMIC PHOTOGRAPHY

สามารถคลิกที่ภาพ แล้วหมุนดูรอบด้านได้แบบ 360 องศา และ Double Click ที่ภาพอีกครั้งเพื่อรับชมแบบ Full Screen (สำหรับมือถือ Double Click ที่ Realist Logo)

Office Dulux

ทางเข้า Office
โถงต้อนรับ 
พื้นที่ทำงาน
.

Office ชวงโฮ

โถงต้อนรับ
พื้นที่สำหรับลูกค้า
ห้องประชุม
  .

SPECIFICATION & BUILDING SYSTEMS

.

SPECIFICATION

1. พื้นระหว่างส่วนโถงกลางเป็นกระเบื้องสีขาว 2. พื้นภายในออฟฟิศ เป็นคอนกรีตฉาบเรียบ 3. พื้นกระเบื้องบริเวณโถงลิฟต์ ทางเข้าส่วนออฟฟิศ 4. พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ชั้น 1 มี สีเทาตัดสีขาว
1.
2.
3.

4.

1. ผนังกระเบื้องลายหินอ่อนบริเวณโถงลิฟต์ชั้นที่ 1 2. ผนังออฟฟิศเป็น คอนกรีตฉาบเรียบ ทาสีขาว 3. สวิตช์ไฟฝังกันผนัง ติดตั้งหน้าทางเข้าของออฟฟิศ 4. เต้าเสียบและเต้ารับโทรศัพท์ ติดตามผนัง ภายในห้องออฟฟิศ
1.
2.
3.
4.
1. ประตูหน้าออฟฟิศ เป็น กระจกเขียวตัดแสง ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด 2. หน้าต่างหน้าออฟฟิศเป็น กระจกเขียวตัดแสง ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด 3. กระจกบานฟิคและบานกระทุ้ง เป็น กระจกเขียวตัดแสง เฉพาะตำแหน่งหน้าโครงการได้เต็มจากพื้นถึงเพดาน 4. กระจกบานฟิคและบานกระทุ้ง เป็น กระจกเขียวตัดแสง ห้องออฟฟิศตำแหน่งอื่นๆ 5. รางหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นแบบเกรียวล๊อค 6. มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
CP Tower 5.
CP Tower 6.
1. ช่องแอร์ แบบฝังฝ้าในพื้นที่ออฟฟิศ 2. แผงไฟฟลูออเรสเซนต์ ฝังฝ้า ส่วนออฟฟิศ 3. ฝ้าแบบ T Bar ส่วนออฟฟิศ 4. โคมไฟดาวน์ไลท์ แบบฝังฝ้า บริเวณโถงลิฟต์และทางเข้าชั้นที่ 1 5. ดรอปฝ้าตกแต่ง ส่วนโถงลิฟต์และล้อบบี้ชั้นที่ 1
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
CP Tower 5.

Building Systems

1. แป้นปุ่มกดหน้าลิฟต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi 2. แป้นปุ่มกดภายในลิฟต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi 3. กล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ 4. ไฟดาวน์ไลท์ภายในลิฟต์
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
1. ไฟฉุกเฉิน 2. ปุ่มสัญญาณเตือนอัคคีภัย 3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยด้วยเสียง 4. ตู้พร้อมอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง 5. ป้ายทางออกฉุกเฉิน 6. กล้องวงจรปิดในอาคาร 7. หัวกระจายน้ำดับเพลิง 8. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ 9. บันไดหนีไฟ 10. กล้องวงจรปิดด้านนอกอาคาร
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
CP Tower 5.
CP Tower 6.
CP Tower 7.
CP Tower 8.
CP Tower 9.
CP Tower 10.
1. ประตูไม้ทางเข้าห้องน้ำส่วนกลาง 2. ก๊อกล้างมือ ยี่ห้อ Cotto 3. อ่างล้างมือ ยี่ห้อ Cotto 4. โถปัสสาวะผู้ชาย 5. ประตูกั้นห้องอุจจาระ 6. โถสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ Cotto 7. สายฉีดชำระ 8. ที่ใส่กระดาษม้วน
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
CP Tower 5.
CP Tower 6.
CP Tower 7.
CP Tower 8.
1. ห้อง AHU แบบแยกส่วน จัดเตรียมไว้ทุกห้องออฟฟิศ สามารถเปิด-ปิดเองได้ 2. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ York 3. ระบบปั๊มน้ำจากดาดฟ้าอาคาร 4. CDU ส่วนกลางของอาคาร ตั้งอยู่บนดาดฟ้า
CP Tower 1.
CP Tower 2.
CP Tower 3.
CP Tower 4.
.

COMPARISON

C.P. Tower นครศรีธรรมราช

• ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 6 ชั้น • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ประมาณ 6,810 ตร.ม. • พื้นที่เช่า : 107-380 ตร.ม. • ราคาเริ่มต้น : 330 บ./ตร.ม./เดือน

ตัวอย่างอาคารพาณิชย์ให้เช่าอื่นๆ : โครงการเมืองทอง นครศรีฯ

อาคารพาณิชย์ เมืองทอง จ.นครศรีธรรมราช • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 2 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งตึก • พื้นที่เช่า : 288 ตร.ม.
อาคารพาณิชย์ เมืองทอง จ.นครศรีธรรมราช • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 1 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร • พื้นที่เช่า : 144 ตร.ม.

ตัวอย่างอาคารพาณิชย์ให้เช่ารอบตัวเมืองนครศรีฯ และภายในโครงการ I-Biz

อาคารพาณิชย์ภายในโครงการ I-Biz จ.นครศรีธรรมราช • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 3 ชั้น 2 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร • พื้นที่เช่า : 288 ตร.ม.
อาคารพาณิชย์ ถ.ราชดำเนิน • ที่อยู่ : ถ.ราชดำเนิน สี่แยกศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 2 ชั้น 2 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร • พื้นที่เช่า : 320 ตร.ม.
อาคารพาณิชย์ ถ.ราชดำเนิน • ที่อยู่ : ถ.ราชดำเนิน จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : ทั้งอาคาร • พื้นที่เช่า : 384 ตร.ม.
อาคารพาณิชย์ ถ.พัฒนาการคูขวาง • ที่อยู่ : ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช • จำนวนชั้น : 3 ชั้นครึ่ง 4 คูหา • พื้นที่เช่าทั้งหมด : แบ่งเช่าอย่างละ 2 คูหา • พื้นที่เช่า : 384 ตร.ม./2 คูหา
.

REALIST’S VIEW

LOCATION

การเดินทาง การเดินทางมายังโครงการ หากเป็นการเดินทางภายในตัวเมือง ถือว่าเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวก เนื่องจากโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งเป็นเส้นหลัก (ถ.พัฒนาการคูขวาง) อีกทั้งยังอยู่ติดกับห้างเทสโก้โลตัส สามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก อีกทั้งถนนเส้นนี้ยังเชื่อมต่อไปยัง อำเภอและจังหวัดอื่นๆได้ รวมถึงเป็นทางไปยังสนามบินนครศรีฯด้วยเช่นกัน การเดินทางระหว่างอำเภอและจังหวัดสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกพอสมควรเนื่องจากตัวเมืองเองมีสนามบิน และท่าขนส่งประจำจังหวัด ถ้าเป็นระหว่างอำเภอก็มีคิวรถสองแถว และ taxi ให้บริการ (รถสองแถว และ taxi ให้บริการรับส่งในตัวเมืองด้วยเช่นกัน)
บรรยากาศของย่าน บริเวณรอบโครงการในส่วนของพื้นที่ข้างเคียง มีคอนโด กัลปพฤกษ์ แกรนด์ และกำลังก่อสร้างโรงแรมฟอร์จูน แกรนด์ ซึ่งเป็นของเครือ ซี.พี.แลนด์ เอง ในอนาคตพื้นที่โดยรอบโครงการก็มีแนวโน้มจะเป็น Landmark สำคัญประจำจังหวัด สถานที่อื่นๆที่ติดกันคือ ห้างเทสโก้โลตัส ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมเดอะทวินโลตัส ตลาดลีวัฒนา และหมู่บ้านจัดสรร ทำให้โดยรอบโครงการ มีการสัญจรของผู้คนตลอดเวลา
 

SPECIFICATION

สิ่งที่โครงการให้มาถือว่าเป็น spec ระดับมาตรฐานทั่วไป    

DESIGN

โครงการเป็นการออกแบบแนว modern โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีการติดกระจกโดยรอบอาคาร ทำให้ภาพลักษณ์ของอาคารดูทันสมัย ดึงดูดสายตา สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายจากระยะไกล สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับธุรกิจได้อีกด้วย  
พื้นที่แต่ละห้องที่กว้างขวาง ถือเป็นการออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลักซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบโครงการที่เป็น อาคารสำนักงานให้เช่า ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมากในการใช้งาน

FACILITIES AND SECURITIES 

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการถือว่ามีพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่ให้เช่า โครงการจะมีห้องน้ำแยกชาย-หญิงในทุกๆชั้น โถงลิฟท์ และห้องงานระบบ 
ส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าได้มาตรฐาน จากการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกๆจุดของโครงการ รวมถึงมี รปภ. ที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชม.
. .